O mnie

Krzysztof Bejgerowski jest absolwentem Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw oraz finansów i zarządzania przedsiebiorstwem (1997-2002). W 2005 roku po ukończonych studiach podyplomowych w zakresie kontroli i audytu wewnętrznego w gospodarce i w administracji uzyskał tytuł Audytora Wewnętrznego Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w administracjach samorządowej oraz rządowej na szczeblu wojewódzkim, a także w przedsiębiorstwach prywatnych w branżach usługowej, kolportażowej i produkcyjnej. Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz sygnotariuszem kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości.

Zapraszam do współpracy
Krzysztof Bejgerowski

certyfikat bialy
certy-czerwony