Nasze usługi

Prowadzimy księgowo-podatkową obsługe podmiotów gospodarczych i stowarzyszeń. Ponosimy pełną odzpowiedzialność za prowadzone księgi oraz rozliczenia publicznoprawne.


Księgi rachunkowe

 1. Tworzenie spersonalizowanego, zgodnego z przepisami i wymaganiami klienta, planu kont,
 2. Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 3. Dostarczanie informacji o comiesięcznych zobowiązaniach podatkowych,
 4. Sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT, PIT) oraz podatku od towarów i usług (JPK V7 i JPK V7K),
 5. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 6. Sporządzanie bilansów, rachunków wyników (okresowych) oraz rocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa),
 7. Uzgadnianie sald zobowiązań i należności.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

 1. Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 2. Dostarczanie informacji o comiesięcznych zobowiązaniach podatkowych,
 3. Sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (JPK V7 i JPK V7K),
 4. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 5. Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych.

Ryczałt ewidencjonowany


 1. Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 2. Dostarczanie informacji o comiesięcznych zobowiązaniach podatkowych,
 3. Sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie ryczałtu ewidencjonowanego (PPE) oraz podatku od towarów i usług (JPK V7 i JPK V7K),
 4. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 5. Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych.

Kadry i płace


 1. Prowadzenie dokumentacji kadrowej,
 2. Sporządzanie list płac,
 3. Obsługa dla potrzeb ZUS podatników, osób współpracujących oraz osób zatrudnionych,
 4. Przygotowywanie informacji o zaliczce miesięcznej na podatek dochodowy pracowników (PIT-4, PIT-8),
 5. Sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS,
 6. Sporządzanie rocznych deklaracji PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1R.

Kontrole

Aktywny udział i pełne wsparcie podczas czynności sprawdzających i kontroli podatkowych prowadzonych przez urząd skarbowy, a także kontroli prowadzonych przez ZUS.